43. Podem controlar i predir la nostra vida? O és cosa del destí?



















Eloi Ortiz
1B A