2. Hi ha alguna cosa que duri per sempre?

Anna Recarens Guix
1rB BAT