9. El nostre caràcter depèn de la posició dels astres en el moment del nostre naixement?
Mònica Genover