23. Només hi ha un únic bon camí a la vida?
Oriol Carbó Bosch