24. PER QUÈ NO ARRIBEM MAI A TOCAR LA LÍNIA DE L'HORITZÓ?



Inés Salló Brugués
1 Bat-B