9. És molt més atractiu el que sembla impossible i prohibit?

Elizabeth González. 1r B Batxillerat.