28. Què és el que ens reprimeix, la cultura o la societat?

 A.M  1BATX B