32. Hi ha alguna cosa més a part del que els nostres ulls no són capaços de veure?


Paula Planas