4.Quin és el sentit de la vida?

Nom: Ana Agachi 1r  de Baxilerat