5. I si hi ha més coses a part de les que veiem?

Nom: Ana Agachi
Curs: 1r de baxillerat