27. Si la infància és la millor etapa de la nostra vida , per què és la més curta?