VÍDEO DEL DIA DE LA FILOSOFIA 2019
Fins a la propera edició!