Per què hi ha alguna cosa en lloc del no-res?

SHAIMA GHOUZALI 1 BAT.A