35. Com més sabem més ens perdem?

Mohammed Krimdi