29. És necessari llegir filosofia? Què és més important llegir o escriure?Luis Cáceres
1 de Batxillerat. Grup B