28. Per què tot el que vivim té un final?Aya Mjildi 1Bat B