37. Els llibres et donen l’oportunitat de viatjar a una realitat paral·lela o a veure millor la nostra pròpia?

- VV