38. Fins a quin punt ens podem allunyar de la realitat?

Chaymae zannouti 1BATX B