17, Seriem capaços de poder viure en solitud? O seriem tan dèbils que realment necessitem estar en comunitat?

Pau F R 1A Batxillerat