5. Inexisteix la percepció errònia?Autor: John R 1er A BAT