19. Hi ha algun tipus de criteri que ens permeti decidir sobre la veritat o falsedat dels nostres coneixements?

Paula Jiménez