Tots volem arribar al cim, alguns ho aconsegueixen i d'altres no. Tu vols arribar-hi i poder baixar amb estil?