26. Dins el laberint de la vida, cal trobar el nostre camí?

Ariadna Esquius

B1C