12. Realment la visió humana pot veure més enllà de l'infinit?

Nom: Houssame Kouzaz
Curs: 1r batxillerat B