15. Per què ens entusiasmem tant per aconseguir la perfecció?

Noemí Lozano Domínguez
1Batx B