17. La visió dels animals veu el mateix que la dels humans?

Nom: Houssame Kouzaz

Curs: 1r bachillerato b