21. Quan ens parlen de diversió, realment sabem què és sense haver-ho sentit abans?

Kadi Tanja Sawaneh 1B BAT