22. La veritat només es pot veure?

Nicoll Lopez Barahona 1rB