2. Depén del contrast que li doném a la vida, tindrem una percepció diferent? Matinada o Crepuscle?


Silvia Zambudio Muñoz;
Primer de Batxillerat B.