14. La perfecciò esta relacionada amb la bellesa?


Samya. Attaf. Ahmian. 1B BATX