2. Existeix un moment on no estiguem pensant en res?

A. M. 
1A batx