8. El nostre món és real o és només un somni amb un fi?

Yasmine Himer 1rBat.