5. Fins a quin punt passem desaparcebuts en aquesta vida?

Xènia Casanovas 1r Bat. C