10. Existeix realment la plena felicitat?

Joan Muñoz