9. Quan neixem tots tenim les mateixes oportunitats?