6. El temps passa en va? Quin sentit té la nostra existència?

Joan Muñoz