10. Què és la realitat?

Àlex Repiso López
1er A  Bat