17. Què ens té preparat el destí per cadascun de nosaltres?

Gemma Borrell Novàs
B1B