24. Què es el que ens guia?
Adrián Bernal Felix - 1BC