20. Hi ha algun lloc de total tranquil·litat, on no extisteixen els problemes? Hi ha algun lloc anomenat paradís?

Gemma Borrell Novàs
B1B