21. Existeix la bellesa? Si existeix, què és el que fa belles les coses?


Delia Popescu      1rB BAT