7. El temps ha sigut creat per haver de fer les coses amb més velocitat?

Dani Barbado
1 BAT B