26. Com podem saber si el camí que hem escollit és el correcte?

Lamyae Boussouf 1rA