29. Hi ha més d'una realitat? Quina és la vertadera?

Lamyae Boussouf 1rA