11. Les coses son del color que les veiem?


​R. G. 1BatA