25. La filosofia es una forma de vida o una forma diferent de pensar les coses?

Arnau Garcia 1Batx A