19. Si encara existeix la filosofia, on puc trobar-la?

Miriam El Hilali 1Bat A