16. És la vida com les matemàtiques? Un conjunt de problemes amb dificil solució? O alguns cops són solucions imaginàries?


Eric Cano Maeso - 1Batx  A