4. La mirada és el reflex de l'ànima?

Alicia Muñoz 1Batx A