18. El temps és igual que els diners?

Yadong 1BATX A